top of page
SWIFTPRO AUTHORISED DEALER.jpg

Swiftpro được thành lập bởi một đội ngũ chuyên gia bao gồm kỹ thuật âm thanh, nhóm nghiên cứu & phát triển điện tử, chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm nuôi yến và biên tập âm thanh cho chim yến. Họ đều là những người đam mê Swiftlet, luôn sẵn sàng cố gắng để cung cấp sản phẩm chất lượng hơn cho ngành nuôi yến.

bottom of page